Lægevejen

Patientsikkerhed

Utilsigtede hændelser
En utilsigtet hændelse, er en begivenhed, der er en følge af en handling, der ikke skyldes patientens sygdom, og som er skadevoldende eller ville være det, hvis den ikke var blevet afværget. Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og uerkendte hændelser og fejl.
Selvom alle sundhedsprofessionelle tilstræber at udføre deres job, så det sikre det bedst mulige udkomme for patienterne, kan der i et stort komplekst sundhedssystem forekomme fejl og utilsigtede hændelser.
 
Sundhedspersoner har i visse situationer pligt til at indberette en utilsigtet hændelse, hvis den erkendes. Du kan imidlertid også som patient eller pårørende indberette en utilsigtet hændelse. Det kan du gøre ved at gå ind på www.dpsd.dk, hvor du kan indberette hændelsen elektronisk.
 
Du kan også læse om Utilsigtede hændelser ved at følge dette link:
http://stps.dk/da/udgivelser/2016/~/media/4D26B896914849C5A3B4531A21CAEC8F.ashx
 
Hvis du oplever bivirkninger som ikke er beskrevet i indlægssedlen. Der kan også være tale om kendte bivirkninger til medicinen, men hvor bivirkningen er mere alvorlig end beskrevet eller forventet. Du kan indberette bivirkninger til medicin, ved at følge nedenstående link. 
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning